На 20 Ноември 2012 г., Евро Алианс Инженеринг АД, представлявано от изпълнитрелния директор на дружеството инж. арх. Валентин Трашлиев взе участие в среща на работната група по проекта „Тунел Троян – Карлово”.
На срещата присъстваха областните управители на Пловдив, Смолян, Ловеч и Пазарджик, кметовете на Троян, Сопот и Карлово, представители на НКЖИ.