Евро Алианс Геотехника АД има над 50 годишен опит в укрепването на свлачища и провеждането на противоерозионни мероприятия, като превантивни мерки или в аварийни, и бедствени ситуации.

Разполагайки с най – мащабната механизация на българския пазар, дружеството Евро Алианс Геотехника АД  е в състояние да се справи с всяко предизвикателство от подобно естество.

image1 image2