Бранихтунел, който е еднотръбен пътен тунел с дължина от 1.800 м е част от локалния байпас на град Шрийзхайм. Той е съставен от главна тръба и два аварийни изхода: първият е с дължина 1.100 метра, а вторият е 110 метра.
Дейностите на Адвал по проекта включват прокопаването на вторият авариен изход с диаметър от 20 м2 и изграждането на вторичната облицовка в двата аварийни изхода.
Аварийният изход се прокопава по Новоавстрийски Тунелен Метод. Вторичната облицовка се състои от стоманена армировка и водонепромокаем торкрет. Тъй като работите по прокопаването на главната тръба продължават и в момента, персоналът на Адвал ще започне прокопаването на аварийния изход при много тесни пространствени параметри.
Едно от големите предизвикателства на този проект ще е силно ограниченото пространство, което включва съседните имоти и къщи, които са в непосредствена
близост до аварийния изход.