Разгледай...

Евро Алианс Инженеринг АД непрекъснато участва в реализацията на инвестиционни и модернизационни проекти от различен вид, сложност и размер.

Кратките срокове и високите изисквания към изпълнението им изисква непрекъснато подобряване на процедурите за управление на проекти.

Характерно за Евро Алианс Инженеринг АД е, че предоставя пълен цикъл от предлаганите в тази специфична област услуги – от проектирането до производството и доставката на бетона.

image1 image2
01


Нашите дейности

  • Управление на договорите;
  • Планиране на задачите;
  • Изпълнение на СМР;
  • Доставка на материалите;
  • Контрол на изпълнението;
  • Контрол на измененията;
  • Контрол на бюджета;
  • Приключване на проекта.