Евро Алианс Геотехника е учредено през 1960 година под името Стройинжект, като дружество, специализирано в геотехническо строителство.

Повече от 50 години компанията е участвала основно в строителството на всички големи граждански и инфраструктурни проекти в България.

От края на 90-те Евро Алианс Геотехника е частно дружество и разширява мащабите и дейността си значително.

Днес дружеството участва в големи инфраструктурни проекти, като строителство на метрото в гр. София, укрепване на строителни изкопи на големи търговски центрове в България, както и укрепване на свлачища главно в региона на Черно Море.

Евро Алианс Геотехника е специализирано дружество в граждански и инфраструктурни проекти: пътни, железопътни съоръжения, хидротехнически съоръжения фундаменти за мостове и укрепване на изкопи, свлачища и други.


Дейност:

 • Шлицови стени;
 • Изливни пилоти включително CFA
 • Шпунтови стени;
 • Инжекционни работи;
 • Консолидация на почви;
 • Микропилоти;
 • Укрепване на строителни изкопи, свлачища, основи на сгради, подземни паркинги в гъсто заселени градски зони;
 • Дренажи и кладенци.


Евро Алианс Геотехника е член на:

 • Българската индустриална асоциация;
 • Българската строителна камара;
 • БАГТС;
 • DGGT.