Евро Алианс Геотехника АД вече повече от 50 години е водещото предприятие в сферата на геотехническите съоръжения в България.
Нашият дългогодишен опит е гарант за нашия успех, което се потвърждава от многобройните ни референции и успешни проекти.
Евро Алианс Геотехника АД е специалистът при строителството на шлицови стени, пилоти, набивни пилоти, шпунтови стени и всички техни придружаващи строителни дейности.

image1 image2
01

Шлицови стени

Шлицовите стени се формират от излети един до друг в почвата стоманобетонови шлицови елементи. Така получената стена може да изпълнява носещи, укрепителни и противофилтрационни функции, което обуславя и областта на тяхното приложение. Най-често шлицовите стени се изполват за укрепване на изкопи в градски условия. Шлицовите стени поемат със своята статична функция земния и водния натиск и ги пренасочват в земята, чрез анкерното укрепление или чрез земното съпротивление в долната си част. Най-напред се прави изкоп, в който се изграждат водещи бордюри. Те представляват един вид шаблон за шлицовата стена и определят формата на строителния изкоп.

Овен това, те осигуряват направление на грайфера и стабилизират горната зона на по-късния шлиц, при което поемат земното налягане в горния му ръб. Шлицовата стена се изгражда по ламелен (лентовиден) начин. В хода на шлицоването се вкарва суспензия, по принцип бентонитна, която укрепя почвата чрез хидравличното си налягане. С напредващото изкопаване и в следствие от загуба на суспензия в прилежащата почва е необходимо постоянното и допълване. След достигането на необходимата шлицовъчна дълбочина се поставя арматурният пакет и ламелата се бетонира по контактор метода.

Този метод третира изпълнението на шлицова стена със специална шлицова машина.

02

Пилоти / Сондажни пилоти

Изграждането чрез пилоти е един от най-старите методи. Той се прилага при мека или водонаситена строителна почва или при тесни строителни площадки. Пилотите се различават според вида на изграждането, разполагането им и според метода.

При изграждането им, те се разграничават на единични, тангиращи и врязани/засечени/ пилоти.

Армопакетите предварително се изготвят и монтират в цялата си дължина или на части, след което се бетонират в сондажния отвор. Врязаните пилоти се редуват през един – армиран – неармиран.

03

Анкериране на земята

Фундаменталната концепция на почвеното укрепване чрез почвени пирони се състои от укрепване на почвата чрез пасивни набивания на пирони, на близко разстояние, за да се създаде на място кохерентна конструкция и по този начин да се увеличи цялостната якост на срязване на почвата и да се ограничат разместванията. Основната идея се състои в предаване на устойчиви сили на опън, генерирани от набиванията в почвата чрез триене, създадено в повърхностите.

Самопробивните IBO анкери са успешно използвани за анкериране в слаби почви, кохерентни и некохерентни почви, и в случай на нестабилни сондажи.

04

Отводняване

Тази система използва серия от кладенци, свързани в общо всмукателен колектор. Много единични кладенци може да бъдат свързани само към една помпа (обикновено разположена в всмукателния колектор). Този тип системи работят добре в силно разнородни почви и в плитко залягащи водоносни пластове, където водното ниво е понижено непосредствено до водонепропусклив пласт.

05

Шпунтови стени

Шпунтовите стени могат да се пресоват, да се вкарат чрез вибрации или чрез набиване в земята при съответствие с локалните земни дадености. Освен това, те могат да се монтират, например като плътна стена, в изкопани в земята шлицове. Шпунтовите стени могат да се пресоват, да се вкарат чрез вибрации или чрез набиване в земята при съответствие с локалните земни дадености.

Освен това, те могат да се монтират, например като плътна стена, в изкопани в земята шлицове. Тъй като шпунтовите стени се изграждат като прегради, които не пропускат вода, е възможно, при съединяването им със свързан почвен слой или изкуствено плътно дъно, да не се налага понижаване нивото на подпочвените води с големи площи.

06

Строителни изкопи

Строителните изкопи се получават чрез изкопаване на почвата и обхващат при конструкции с мазета подземните етажи на затворения начин на строителство. Това съдържа всички елементи като стени, дъна, укрепване и задържане на вода.

Строителните изкопи се получават чрез изкопаване на почвата и обхващат при конструкции с мазета подземните етажи на затворения начин на строителство. Това съдържа всички елементи като стени, дъна, укрепване и задържане на вода. Ако нивото на подпочвените води се намира над най-ниската точка на строителния изкоп (дъното на изкопа), те трябва да бъдат понижени. Това става с помощта на така нареченото водопонижение чрез кладенци. Допълнителна възможност е бетонирането на дъното на изкопа във форма на една уплътняваща бетонна плоча от водонепропусклив бетон.