През Януари 2014 Евро Алианс Тунели АД ще започне нов тунелен проект в Германия. Проектът е разположен между Вюрцбург и региона Рейн-Майн – с главен център Франкфурт на Майн.

Шварцкопфтунел (построен 1850 – 1860 г.), който се намира в планината Шпесарт – ще бъде изваден от употреба. Шварцкопфтунел е част от голяма транспортна връзка и ще бъде заменен от четири нови тунела. Евро Алианс Тунели АД ще изпълни пробива и укрепването на три от тези тунели по Новоавстрийски Тунелен Метод /НАТМ/.

Най - дългият двутръбен тунел е Фалкенберг с 2 623 метра дължина на дясната тръба и 2 619 метра дължина на лявата тръба. На всеки 500 метра ще бъдат направени напречни галерии за връзка между тръбите. Напречното сечение на тръбите е  49,6 m2, а наклона  варира от 11,75 до 12,50 ‰.

На вторият тунел наречен Хиршберг – само лявата тръба ще бъде прокопана по НАТМ. Тя ще е с дължина от 505 метра, с прави стени и обла горна част, с напречно сечение от 48,7 m2 и постоянен наклон от 12,50 ‰.

Третият тунел е Метцберг. Той е двутръбен, като дължина на дясната тръба е 586 метра, а лявата ес дължина от 629 метра. Напречното сечение на всяка тръба е  48,7 m2. Тръбите ще преминават под съществувщо ЖП трасе, като най – голямото доближаване ще е 11 метра.

След завършване на прокопаването, облицовката и инсталирането на релсите и техничекото оборудване, съществуващата връзка ще се съкрати с 500 метра. Скоростта на преминаване на влаковете ще достигне 160 км/ч и маршрутът ще е по – равен от стария. Това ще елиминира една неефективност: бутането на композициите с втори локомотив.

Ключови факти:

- тунел Фалкенберг:       двутръбен тунел;
                                        дължина  2 623 + 2 619 m;
                                        49,6 m2 напречно сечение;
                                        5 напречни галерии

- тунел Хиршберг:          двутръбен тунел;
                                        дължина  505 m (лявата тръба ще бъде изградена по открит способ);
                                        48,7 m2 напречно сечение;

- тунел Метцберг:          двутръбен тунел;
                                        дължина  586 + 629 m;
                                        48,7 m2 напречно сечение