На 28 юли сутринта бе пробита първата тръба (посока Хелзинки), а няколко часа по - късно завърши пробива и на втората тръба (посока Валимаа). Можем гордо да обявим етапа на прокопаването за приключил.
Всички работи бяха извършени в срок и съобразени с изискванията на възложителя и финландските власти. Прокопаването в твърда скала бе предизвикателство както за персонала, така и за машините.
Двете тръби всяка, от които с дължина от 202 метра и сечение от 130 м2 са свързани с една напречна галерия. След завършека на прокопаването трябва да бъде прокопана вертикална шахта. Гледаме с нетърпение към следващия етап от проекта - изграждане на вторичната облицовка на тунела, където да покажем и докажем нашите знания, опит и надеждност.