На 24.05.2018 г. успешно бе пробит пътен тунел до град Габрово част от Път III-5004 “Обход на гр. Габрово” с дължина 540 м и сечение 74,6 м2.  

Габаритът на тунела е 10,00 метра, включващ платно за движение 8,50 м (2 х 3,75 м ленти за движение + 2 х 0,50 водещи ивици) и обслужващи тротоари 2 х 0,75 м. 

Изпълнението на тунела е по  “Новоавстрийски Тунелен Метод”  (НАТМ). 

Пробивните работи посредством взривяване отново доказаха качествата и опита на нашите специалисти. 

Обходният път на гр. Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор № 9 -  Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007 – 2013. Той включва строителството на участък от 23,25 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път I-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.