На 11.11.2018г. предсрочно бе прокопан метротунелът свързващ Метростанция 16 и Метростанция 17, част от изграждащият се трети метродиаметър на Софийското метро. 

Тунелът е с дължина от 616,06 метра и напречно сечение от 63 м2. Изпълнен е по Новоавстрийски Тунелен Метод при тежки за тунелно строителство геоложки условия в гъсто населени градски части.