На 02 юли отпразнувахме пробива на тунел Бургберг в Ерланген, Германия. Тръбата с дължина от 306 m и изкопано напречно сечение от 130 m2 е разположена в близост до стария тунел – първият баварски железопътен тунел, изграден през 1844 г. След завършването, двата двупътни тунела ще увеличат скоростта на движението както на регионалните, така и на влаковете на дълги разстояния.
Използван е Новоавстрийският тунелен метод (НАТМ), като тунелът е прокопан в пясъчник и аргилит в среден Бургсандщайн. Постоянно променящите се якост и деформируемост на скалата бяха голямо предизвикателство за нашите инженери и работници. Благодарение на нашия опит тръбата е прокопана успешно и в срок – калотата е завършена само за 12 седмици.
Работите ще продължат с изкопаването на щроса. Накрая нашите инженери и работници ще изпълнят полагането на вътрешна облицовка от стоманобетон.

Изкопана скала: 100.000 t

Материали:
Бетон: 6.000 m3
Стоманобетон: 196 t
Анкерни болтове: 10.114 m