Започна изграждането на конструкцията на метростанция №6 до Малък градски театър "Зад канала".  Обектът е част от позиция 3 на етап 1 от трети метродиаметър. Стартът на укрепването беше даден днес, 26 април 2016 г., от Изпълнителния директор на Евро Алианс Катя Попова и от дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев, Председател на Съвета на директорите на дружеството.
Възложител на проекта е "Метрополитен" ЕАД, а негов изпълнител е обединение "Метростроителство", съставено от "Евро Алианс Тунели" АД, "Трейс Груп Холд" АД и "Инжпроект" ООД.
Метростанцията се изгражда по класически Милански способ, укрепен с шлицови стени, като кампадата е с дебелина 60 см и средна дълбочина от 22 метра. Предвижда се анкериране на стените със самопробивни анкери.
„Евро Алианс е компания, която притежава богат опит в специалното строителство, включително в изграждането на сложни геотехнически съоръжения, като софийското метро. За реализацията на обекти от такъв мащаб се изисква не само високо технологичен и експертен опит, но и безкомпромисност по отношение на качеството“, сподели дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев. Той допълни, че основна мисия на компанията е да се осигурят и спазват в максимална степен безопасни и здравословни условия на труд по време на строителството на всеки един обект. „Ето защо непрекъснато подобряваме факторите на работната среда, инвестираме в ново оборудване и машини, в по-модерни и високо ефективни лични предпазни средства“, подчерта той. Дипл инж. арх. Валентин Трашлиев пожела на екипа ползотворна и безаварийна работа, благоприятна геология и завършване на обекта в кратки срокове.
Метростанция 6 е подземна с дължина на перона от 113 м. Разположена е под западното платно на бул."Евлоги и Христо Георгиеви", между бул."Я. Сакъзов" и ул."Силистра". Подходите за нея са два - югозападен (към булевард „Янко Сакъзов“) и североизточен (към театъра и квартала около пазар "Подуене"). Изходът на станцията е само един, разположен на ъгъла на бул. „Мадрид“ и бул."Евлоги и Христо Георгиеви".