Шварцвалд, която е най-високата неалпийска планина в Германия, се намира в югозападната част на страната. Една от важните регионални железопътни отсечки там трябваше да бъде реновирана, за да отговори на съвременните изисквания за ефективност и ефикасност. Задачата на ЕвроАлианс Тунели беше обновяването на пет единични железопътни тунела от този участък.

Тунелите са с обща дължина от 1.236 метра - Dögginger (535 м), Kapf (203 м), Setze (104 м), Hörnle (228 м) и Finsterbühl (166 м) трябваше да бъдат удълбани, за да създадат пространство за електрификация в горният участък на тунелните тръби. В допълнение към тези изкопни работи беше подменена старата система за облицоване и дрениране във всички тръби. Тези работи се състояха от инжекции, пръскане на бетон, изграждане на микропилотн, сглобяване на специални пръти в долната част, бетонни престилки и нови дренажи с обща дължина на тръбите.

Изкопахме и извозихме около 7.700 м3 скала. За подсилване сме използвали приблизително 206 т. стомана, 1.000 м3 пръскащ бетон и общо 11.000 м микропилоти.

Трябваше да се справим с тесните условия в тръбите - с използването на специална техника. Но това не беше единственото предизвикателство. Логистиката, трудните условия за транспортиране на материали, както и планинските метеорологични условия направиха този проект много специален.