Тази сутрин в 4:00 часа бе пробит метротунелът, свързващ МС 6 на бул. Мадрид с МС 5 на бул. Владимир Вазов при моста Чавдар. Тунелът е с дължина 675 метра и напречно сечение от 63 кв. метра, включва вентилационна шахта размери 26 на 20 метра. 

Преминава под бул. Данаил Николаев, ЖП ареала на Сточна гара, в т.ч. линията София – Бургас с шест активни коловоза, както и на по – малко от 3 метра под Перловска река. Пробиването и укрепването на тунела беше огромно изпитание, тъй като преминава през изключително тежка геология – тиня, вода, пясък и други подобни геоложки структури. Това беше действително един от най – трудните тунели от над сто и тридесет километра, които Евро Алианс Тунели е изградил през последните почти тридесет години. Изграждането на тунела изискваше цялата експертиза на екипа на Евро Алианс Тунели при прилагането на Новоавстрийския Тунелен Метод – единствения по който тунела можеше да се реализира.