"Евро Алианс Инженеринг" участва в IX-та Регинална конференция на студентите по геотехнически дициплини - "Georeks 2015".
Конференцията се състоя от 10 до 13 юли в Боровец, България.
В конференцията взеха участие студенти от почти всички балкански държави, като студентите изнесоха доклади, с които представиха изучаваните от тях дисциплини и материи.
Представителите на "Евро Алианс Иненеринг" запознаха студентите с продуктите и проектите на компанията, установиха контакт с преподавателите и менторите, които придружаваха студентите.