На 30.04.2013 г.в Белград, Република Сърбия, Адвал АД подписа договор за изграждането на два двупътни тунела ЛОТ 3 и ЛОТ 4 от магистрала Е 75 /част от Пан-Европейски-Кориридор Х/.
Възложител на проектите е Коридори Сърбия, стойността на проектите е над 50 милиона Евро.
Срокът за изпълнение и на двата проекта е по 900 дни. Тунелите ще бъдат изпълнени по Новоавстрийски тунелен метод /НАТМ/.
След солидното позициониране на българската тунелна компания в Германия, Испания, Гърция, Финландия, това е успешен пробив на нов пазар.
ЛОТ 3 се намира в участък Грделица-Царичина Долина.
Тунел "Предеяне" - две тунелни тръби с дължина от 870 м. и 1075 м. и сечение от 105 м2.
ЛОТ 4 се намира в участък "Царичина Долина – Владичин Хан".
Тунел "Манайле" - две тунелни тръби с дължина от 1808 м. и 1800 м. и сечение от 105 м2.