На 9 май официално бяха въведени в експлоатация новоизградените хидравлични прагове на река Въча в района на помпена станция "Кричим-Устина.
Изпълнител на съоръженията е "Стройинжект" АД. Хидравличните прагове са изградени с цел да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на община Кричим и село Устина през месеците на върхова консумация на вода.

За осъществяване на проекта се извършиха следните дейности:

Изработка и монтаж на Правоъгълни габиони с размери:

  • 3.00/1.00/1.00 м.-Gm, 2.00/1.00/1.00 м.-Gm+PVC, 2.00/1.00/1.00 м.-Gm, 2.00/1.00/0.50 м.- Gm+PVC, 2.00/1.00/0.50  м.-Gm;
  • Изработка и монтаж на Матраци с размери: 3,00/2,00/0,30 м.-Gm, 3,00/2,00/0,17 м.-Zn, 4,00/2,00/0,17 м.-Zn;
  • Полагане на Геотекстил;
  • Полагане на мрежа за покритие на Матраците;
  • Изграждане на рибни проходи;
  • Оформяне на стабилни откоси на речното корито.