В началото на август Евро Алианс Тунели започна подготвителните работи за изпълнението на вътрешната облицовка на Бургбергтунел, намиращ се в Ерланген, Германия. След завършването на изравнителния бетонен пласт и полагането на водонепропускливата мембрана, вътрешната облицовка ще бъде изградена с изливен бетон. Две отделни кофражни колички – една за долната и една за горната части на тунела ще изливат бетона в тръбата. След изливането и втвърдяването на бетона, движейки се по релси, каретите се препозиционират на точното място за отливането на следващия блок. Общо 26 блока трябва да бъдат излети за завършване на вътрешната облицовка.  Всеки от блоковете е с дължина от 12,5 метра с изключение на порталните секции, които са с дължина от 6 и 10 метра. Дебелината на облицовката ще е между 35 и 50 см.