На 27.05.2014 г. се състоя освещаване на тунел "Предеяне", Република Сърбия.

Магистрала Е 75 свързва Белград – Ниш – Солун, като тунелът се намира между град Лесковац и гр. Владичин хан. Възложител на проекта е Коридори Сърбия ДОО, Строителен надзор EPTISA - GEOCONSULT JV., финансиращ орган - Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Тунел "Предеяне" се състои от две тунелни тръби с дължина на лява тръба - 870 м. и дясна тръба - 1075 м., и сечение от 105 м2. Изгражда се по Новоавстрийски тунелен метод /НАТМ/, при предвидена средна проходка на пробива и първичната облицовка около 5 метра на денонощие. Срок за изпълнение 900 дни. Изкопа е с обем около 175 000 м3,

Проектът е на Проектанска организация CIP с главен проектант Ясмина Костич, съобразен е с всички съвременни европейски нормативи, отговаря на най- новите технологични и екологични изисквания.   

Вграждането на иконата на "Св. Иван Рилски“ е традиционен ритуал на тунелната компания „Евро Алианс“.  

На церемонията присъстваха представители на всички местни власти и държавни органи, както и жители на околните общини.   

По повод на природното бедствие, сполетяло Република Сърбия – наводнението в централната част, бяха направени дарения от „Евро Алианс“, както и готовност за предоставяне на тежка механизация при необходимост.