На 11.02.2014 г., Евро Алианс Тунели АД отпразнува пробива на аврийната галерия, която е част от тунел Шайбенгипфелтунел в Ройтлинген, южна Германия.
Аварийната галерия беше прокопана за 15 месеца. Tя  е с дължина 1.620  м. и напречно сечение от 20 м2. Професионалистите от Евро Алианс Тунели се изправиха пред множество трудности. Един от най – големите проблеми беше изтичането на газ метан. Всички работи по пробива и укрепването трябваше да се извършват с повишено внимание и постоянно да се следи за нивото на газовете. Трябваше да бъдат изготвени специални спасителни планове за спешни ситуаации и всички участници в проекта трябваше да бъдат обучени как да реагират в тази опасна обстановка. Работите по прокопаването вървяха ръка за ръка с всички технически и строителни мерки за минимизиране на риска от експлозии.
Въпреки трудностите, всички работи по договора – пробив и укрепване, бяха завършени успешно и в срок, без инциденти.  По проекта има още дейности за извършване – бетониране на дъното, изграждане на разширителните участъци и изолационните инсталации, които ще бъдат извършени в следващите седмици.