В началото на септември стартирахме нов проект в южна Германия. Рехабилитиране на пет тунела с обща дължина 1.236 m: тунел Finsterbuehltunnel с дължина 166 m, тунел Hoernletunnel с дължина 228 m, тунел Setzetunnel с дължина 104 m, тунел Kapftunnel с 203 m lenth и и Doeggingertunnel с дължина 535 m. Всички са еднопосочни железопътни тунели, част от жп отсечката минаваща през Шварцвалд. Отсечката ще бъде електрифицирана и модернизирана, за да изпълни всички изисквания за действащи стандарти за безопасност и ефективност.

Работите се състоят в понижаване на дъната на тунелните тръби, разширяване на арките, укрепване на армировъчните съоръжения и подмяна на дренажната система. Тесните строителни площадки и сложната логистика в този труден терен не са единствените предизвикателства. Очакваме и трудни условия през зимата.