През месец март Евро Алианс Тунели стартира изкопните работи на тунел Бойнебург. Тунелът е част от магистрала А44, свързваща Аахен на запад с Айзенах на изток. Обектът се намира между Касел и Ерфурт - в сърцето на Германия.

Тунелът има две тръби с дължина 1.714 м (източна тръба) и 1.682 м (западна тръба). Общата дължина на изкопите извършрени по НАТМ ще бъде 3.606,5 м. Ще има и входни и изходни проходи в порталните зони с обща дължина около 550 м. Тръбите ще бъдат свързани с 5 напречни галерии, за да се осигури максимална безопасност и гъвкавост. Две от тези напречни галерии могат да се използват с превозни средства, което е допълнителна опция за безопасност. Също така ще бъдат изградени оширителни съоръжения, които да осигурят стабилен и плавен трафик в случай на аварии на превозни средства.

Основните работи ще се състоят от изкопаване на скалата. По отношение на изискванията за размер на магистралата – сечението на напречните галерии ще бъде до 108 кв. м., в участъците с уширителните ленти до 129 кв. м. и във входно-изходните участъци до 160 кв.м. Ще извършим изкопните работи по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/ със стоманена армировка и пръскан бетон. Геологията е предизвикателство, очакваме висок приток на вода в някои райони вследствие на водоносните слоеве.