Евро Алианс Тунели започва строителството на нов пътен тунел, част от третия етап в изграждането на Обхода на град Габрово. Съоръжението е ситуирано от км 12+420 до км 12+960 на път III-5004, в района на кв. „Чехлевци“.
Дължината на тунела е 540 м. Състои от една тръба със сечение около 80 м², две ленти за движение по 3,75 м., две водещи ивици по 0,5 м. и тротоари по 0,75 м.  
Съоръжението ще се изпълни по Нов Австрийски тунелен метод, като съгласно геоложкия доклад се очаква строителството му в по–голямата си част да бъде извършено посредством взривни работи.
„Евро Алианс Тунели e изградила над 120 км. тунели не само на територията на България, но и в редица европейски държави“, заяви изпълнителният директор на дружеството Крум Трашлиев. По думите му дългогодишната специализация и внедрените световни практики в областта, които екипът следва са гаранция за индивидуален инженерен подход във всеки отделен проект. „Ето защо сме уверени, че дейностите по проектирането и укрепването, включително изграждането на вторичната облицовка на тунела при Обхода на град Габрово, ще бъдат завършени в договорения срок от 250 работни дни. За целта е планирана паралелна работа от двете страни на съоръжението.“, допълни Трашлиев.  
Обходният път на град Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор №ІХ - Букурещ - Русе - Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).
Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. Изпълнител на обекта е консорциум ПСВТ, с участието на "Хидрострой" АД, "Пътни строежи – Велико Търново" АД, "Пътинженерингстрой – Т" ЕАД, както  и „Евро Алианс Тунели“ като подизпълнител в дейностите по изграждането на тунелния участък.