С официална церемония беше отбелязан пробивът на тунел „Предеяне“ (ЛОТ3) в Сърбия. На събитието, което се състоя на 20 април 2016 г., присъстваха представители на сръбските държавни органи, местните власти и много официални лица.
Главен изпълнител на обекта е „Евро Алианс Тунели“ АД, а негов възложител е Коридори Сърбия ДОО. Финансирането е осигурено от Европейската инвестиционна банка, а строителният надзор се осъществява от международното обединение "Ептиса - Геоконсулт".
Тунел „Предеяне“ се намира между гр. Лесковац и гр. Владичин хан. Съоръжението е участък от Паневропейския транспортен коридор 10 и представлява пътна връзка, започваща от гр. Залцбург, Австрия и завършваща в гр. Солун, Гърция. Лот 3 е част от отсечката Ниш – Македонска Граница, подотсечки Гърделица – Царичина Долина и Царичина Долина – Владичин Хан.
Тунелът се състои от две основни тръби с площ на напречно сечение от 101 м2,  дължина на лява тунелна тръба от 874 м‘ и дясна тунелна тръба от 1073 м‘, както и от три напречни галерии, една за автомобили и две за пешеходци. Изгражда се по класически Нов Австрийски тунелен метод /НАТМ/.
Проектът на обекта е съобразен с всички съвременни европейски нормативи и отговаря на най-новите технологични и екологични изисквания.  
„Предизвикателствата при изграждането на съоръжението бяха многобройни. По време на строителните работи имаше непрекъснато редуване на различни геоложки породи, множество разломи, разхлабени зони и дори активно свлачище. Въпреки непредвидените обстоятелства успяхме да се справим в срок и да постигнем най-високо качество“, сподели проект мениджърът на Евро Алианс Тунели Йордан Петков. По думите му пробивът на тунел „Предеяне“ е поредното доказателство, че специалистите на Евро Алианс са професионалисти с богат опит, които могат да се справят с разнообразни геоложки условия и непредвидени обстоятелства в реализацията на едни от най-сложните обекти в сферата на подземното строителство.