Ръководителят производство на „Евро Алианс Кънстракшън" АД инж. Георги Гълъбов взе участие във втората годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2015".

Инициативата е част от "Building innovation forum series 2015", който събира представители на институциите, инвеститори, оператори, проектанти, инженери, проект мениджъри, консултанти и доставчици на продукти и услуги, за да споделят и дискутират:

  • инвестиции в индустриални сгради: актуални проекти 2015
  • експанзии и растеж: предизвикателствата пред инвеститорите
  • оптимизация на административния процес свързан с реализацията на индустриални проекти
  • особености при изпълнението на индустриални и big box сгради: спазване на специфичните изисквания на инвеститора, изпълнение в кратки срокове и гъвкавост в процеса на работа. Опитът на водещите строителни компании
  • ролята на проект мениджмънта в процеса на реализация на промишлени сгради
  • модерен подход и специфики при избора и интеграцията на сградните системи при реализацията на заводи и big box сгради – иновативни ли са индустриалните сгради в България
  • aрхитектурни и конструктивни предизвикателства при проектирането на модерни индустриални сгради
  • oпитът на водещите архитекти и конструктори