В началото на май започна прокопаването на тунел Вьотинг във Фрайзинг, Бавария. Пътен тунел Вьотинг е с дължина от 705 м, 461 от които ще бъдат изградени по Новоавстрийски Тунелен Метод /НАТМ/. Проходката ще е разделена на калота и дъно. Укрепителните дейности включват направата на тръбен чадър, стоманени анкери и пръскан бетон. Напречното сечение на тръбата ще е около 100 м2. Ще бъде изградена и една напречна галерия с дължина 13 м, като връзка към авариен изход.  Очаквани предизвикателства са неблагоприятната геология и високия дебит на подземните води.