От 21.10.2013 г. Стройинжект АД се преименува на Евро Алианс Геотехника АД. С тази стъпка фирмата окончателно демонстрира своята принадлежност към фирмената група на Евро Алианс Инженеринг! С изключение на фирменото име и адреса на управление, който вече е 1113 София, ул. Александър Жендов 6 - всички други детайли и структури в компанията остават непроменени, както и текущите договори и споразумения.