Горди сме да обявим нашият нов проект в Германия: в следващите месеци ще започнем изграждането на вторичната облицовка на Метролиния U3 в Нюрнберг. Работите се състоят в поставянето на стоманената армировка, заваръчни работи и бетониране. Този проект поставя големи изисквания относно графика, координацията между всички участници в проекта, както и строгите изисквания относно шума, тъй като проекта е в гъсто населена градска среда.