През октомври нашите работници стартираха изпълнението на бетонови работи по нов проект в Германия.

Проекта се състои в изпълнението на пръскан бетон за укрепване и заздравяване а няколко склона и портални участъка, като подготовка за тунело изграждане.

Ще покрием около 21000 м2 площ, дебелината на слоя ще е до 30 см. Ще бъдат вложени около 350 тона стоманени мрежи. 

Строителната площадка е разположена в централната част на Германия и след нейното завършване ще стане част от магистрала А44 свързваща Западна с Източна Германия.