В средата на февруари 2018г. завършихме изграждането на вторичната облицовка на метротунел U3 в Нюрнберг, Германия. В отсечката има еднорелсоли и двурелсови тръби, както и разширителни отсечки. Бето0нирани бяха общо 19 блока с дължина от 320 метра и сечение между 25 и 85 м2. Дебелината на облицовката е между 30 и 100 см. Използвахме над 310 тона стомана и 2.500 м3 бетон.