След четири месеца нашите работници приключиха с инсталирането на вторична облицовка на Бургбергтунел в Ерланген, Германия.
Завършената вторична облицовка е с дебелина от 40 cm с изключение на участъците около портала, където дебелината достига 60 cm. Облицовката е разделена на части с дължини между 6 m и 12,5 m. След точното поставяне и подготовка на кофража следва полагане и отлежаване на бетона до предприемане на съответните действия в следващия участък. Общо са инсталирани 26 блока, като са използвани 4 680 m3 бетон до прокарване на цялата тунелна дължина.
След изпълнение на изкоп и предварителни армировъчни работи от нашата компания, конструкцията на вторичната облицовка също така беше завършена на време и без предявяване на искове от изпълнителя.