Днес, 17 май 2016 г., се проведе втората международна конференция „Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 – 2020“. Основен партньор на инициативата е „Евро Алианс Инженеринг“ АД. Форумът се организира от Камарата на строителите в България и в. „Строител“, под патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент.
Специален гост на инициативата беше Валтер Дефа, генерален директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ към Европейската комисия. От българска страна участие взеха Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика, Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, както и много други високопоставени лица.
В рамките на събитието бяха представени най-актуалните теми, свързани с прилагането на политиката на сближаване за 2014 – 2020 г., както и визиите за бъдещето на кохезионната политика след 2020 г.