В началото на август 2016 г. Евро Алианс Тунели стартира изкопни работи в град Пфорцхайм, южна Германия.
150- годишния тунел „Пфорцхаймер“, който вече не отговаря на съвременните изисквания за безопасност, ще бъде заменен от ново съоръжение с дължина от 900 метра. Прокопаването ще се извърши по Нов австрийски тунелен метод /НАТМ/, на три етапа – калота, щрос и дъно.
Поради факта, че в някои части на тунела геологията е много лоша за укрепване на свода се налага изпълнението на тръбен чадър.
Евро Алианс Тунели участва в изграждането на обекта с опитните си тунелни работници, както и със специаисти по взривни дейности.