На девети май 2013 г. първият изцяло завършен железопътен проект, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” – жп линията "Свиленград – турска граница" бе пуснат в експлоатация.

Проектът включва железопътен мост над река Марица с дължина 433 метра и ширина 8 метра, с фундаменти изградени от Стройинжект АД, част от Евро Алианс Инженеринг АД.

За изграждане на съоръжението се изпълни необходимото пилотно фундиране. Всеки един от устоите по двата бряга на реката е фундиран върху 18 бр. сондажно-изливни, висящи пилоти с диаметър ∅ 1200 мм, и дълбочина 18.00 метра. Сложноста на обекта обаче се изразяваше в изграждането на фундаментите на деветте броя стълбове, всеки от които бе фундиран на 8 бр. сондажно-изливни пилота ∅ 1200 мм с дълбочина 23.00 метра. Изграждането на ростверговия фундамент се осъществяваше на кота -5.00 метра под ниските водни нива на р.Марица. За изграждането на всеки един от тях в коритото на реката се наложи изпълнението на вертикална водоплътна шпунтова конструкция, като за преодоляването на силната филтрация на вода през дъното превантивно се изпълни площно маншетно инжектиране със цимент-бентонитов разтвор.