На 12.09.2014г., в 11 часа беше пробит първият тунел от поредицата тунели на автомагистрала Струма, ЛОТ 2 /Дупница – Благоевград/ - тунел "Т2" при разклона за с. Кочериново.
Пробивът на тунела беше изпълнен за по-малко от четири месеца, със средно дневна проходка от около 6 метра, от екипите на Евро Алианс Тунели.
Тунелът се изпълни по Новоавстрийски Тунелен Метод (НАТМ).
"Т2" се състои от две тръби с дължина на дясна тръба 355 м, на лява тръба - 341м. и сечение на тръбите от 98,70 м2
Точността при свързаност на двете тръби е с отклонение 4 мм. Планираното окончателно завършване на тунела е през декември 2014г.  

Възложител е Консорциум „Струма-ЛОТ2”, изпълнител по основния договор.

Проектант е "Свеко Енергопроект" АД

Строителен надзор упражнява ДЗЗД „Обединение „Струма-ПП“.