Работата се състои в пробив и укрепване на тунел с дължина от 1,670 метра. Ще бъдат изградени два еднопътни метро тунела, като през няколкостотин метра всяка тръба ще бъде разширена за отбивки, като в крайната си част трасето ще завършва с четири тръби. Двете тръби ще са свързани с напречен тунел с дължина от 10 метра. Целият проект ще се изгражда по Нов Австрийски Тунелен Метод. Използването на експлозиви не е необходимо поради благоприятните геоложки условия и целият проект ще бъде прокопан с тунелен багер.

Напречното сечение на тръбите в стандартните им части ще е 43,4 м2, напречния тунел ще е 53 м2, а зоните с разширенията 126,3 м2. Разстоянието между тръбите ще е между 4 и 10 метра, на разширенията между 4,5 и 22 метра.

Преместването на метро линия U12 е част от мега проекта „Щутгарт 21“, който се състои в изграждането на нови тунели и жп линии. Главната гара на Щутгарт ше бъде изместена под земята. Транспортната ситемата за пътувания на далечни разстояния, както и по – външните зони от системата ще бъдат преместени съгласно новият план. „Щутгарт 21“ е част от по – мащабна система – „TEN-T“ (Транс-Европейски Транспортни Мрежи), която цели подобрения в Европейската транспортна система. Специално този проект е „TEN No 17“ и ще свързва Париж и Братислава.

Предизвикателствата пред експертите от Адвал ще бъдат тесните площадки за работа в градския център, както и звуковите и емисионните ограничения издадени от властите. Всичките процеси между участващите в проекта компании трябва да бъдат обсъждани и нагласени много прецизно във времето, защото всяко неефективно действие би довело до високи разходи и времево забавяне. Нашият персонал трябва да се справи с тези тесни строителни площадки, обкръжаващи  домове и съоръжения. Сред другите предизвикателства е и  преминаването с двете тунелни тръби под съществуващ градски жп тунел, без да се спира трафика минаващ по него.