Съгласно протокола, подписан от проф. д-р инж. Стоян Братоев на 7 юли 2015 г., "Евро Алианс Инженеринг" ще изгражда МС 8 "Орлов мост". Според думите му, тя е най-тежката за изпълнение от тази отсечка, с еквивалент на Метростанция "Сердика", която също бе изградена от „Евро Алианс Инженеринг“.  За да не се засяга парковата зона е нужно да се премине от класически открит способ с укрепване към строителство по Нов австрийски тунелен способ с една централна шахта (за разлика от "Сердика", където шахтите бяха две).
Станцията има връзка с линия 1 чрез съществуващия тунел с траволаторите към МС СУ "Св. Климент Охридски". Под реката се прави връзка с входа на парка, пред "Ариана", използва се подлезът за връзка с "Царевец", изход ще има на "Сан Стефано" през съществуващия подлез.