В Щутгарт  се изгражда един от най-големите инфраструктурни проекти в Европа , така нареченият „Щутгарт 21“. Старата главна железопътна гара ще бъде заменена с нова под земята, а крайната станция ще се превърне в междинна станция. Проектът се състои oт много нови тунели, мостове, железопътни линии и други различни структури в и около Щутгарт. Една от тях  е изграждането на нов тунел за бързи междуградски влакове – тунелът “Волфрамщрасе“.

Eвро Алианс Тунели ще изгради този тунел, използвайки отворен тунелен метод. Новият тунел е разделен на 45 бетонни блока, с различни дължини и различни диаметри. Значителна част от тунела ще бъде изградена в съществуващ тунел, с тясно пространство за машини и работници. Очакваме да бъдат вложени около 25.000 m3 бетон и около 4.000 тона армировка.

Изправени сме пред много предизвикателства, тъй като графикът е много натоварен. Сложността на този проект, с многото включени в него строителни компании, изисква координация между всички, особено с продължаващия влаков трафик директно в района на обекта.