От 20 до 22 юни 2012 се проведе Coastal Projects 2012. Домакин на събитието бe Българската Асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство, с партньорството на Община Варна. По време на събитието Гранд Хотел Димят- град Варна, се превърна в място за срещи на най-добрите експерти в областта на пристанищната инфраструктура и брегоукрепването.

Евро Алианс Инженеринг бе представена от инж.арх. Валентин Трашлиев - изпълнителен директор на дружеството, който представи проекта за 

Противоерозионно укрепване на Алея Първа - град Варна, изпълняван от дружеството в момента.