За кратко време експертите от Евро Алианс Кънстракшън АД изградиха временна стоманена конструкция в Щутгарт, Южна Германия.
В момента Щутгарт е градът с най – голяма строителна активност в инфраструктурно отношение, в Германия. Освен Мегапроекта Щутгарт 21 (S21) има много паралелни проекти, които макар и да не са част от Мегапроекта, оказват влияние върху него. Един от тях е удължанието на градската трамвайна линия № 12.
Тъй като строителната площадка е разположена в гъсто населен район, строителният изкоп трябваше да бъде покрит преди старта на изкопните работи по линията. Това временно покритие се състои от стоманени Н – образни стоманени греди, дървени греди и сандвич панели. Целта е намаляване на шума за гражданите, за периода на изкопаване на тунела, особено през нощта.
Най – голямото предизвикателство беше краткият срока на изпълнение, защото изкопните работи стартират много скоро. Многото едновременни действия на всички участници в проекта изискваха постоянна координация между всички действащи лица на обекта.