С тържествена церемония в присъствието на нашите инженери, работници и представители на възложителя и клиента, Евро Алианс Тунели отбеляза завършването на работите по изграждането на тунел Раса Ахонмаки, намиращ се в югоизточна Финландия, близо до границата с Русия.

Двете тунелни тръби, всяка с дължина от 202 m и със сечение от приблизително 124 m2, бяха прокопани по Нов австрийски тунелен метод. Допълнително бяха прокопани напречна галерия с дължина от 11 метра и сечение от 25,5 m2, както и вертикална шахта с височина от 15 m и напречно сечение от 9 m2.

Количеството откопана скална маса е 53.000 m3. За първичната облицовка е използван пръскан бетон със стоманени фибри, като допълнително укрепване.


Откопаването на двете тръби, напречната галерия и вертикалната шахта бяха последвани от изграждането на допълнителни конструкции: 40 кладенеца, 900 m канали, 3600 m кабел-канали, приблизително 1300 m3 дренажи. Предварително излети бетонни елементи против удари от превозни средства, с обща дължина от 936 m, бяха поставени от двете страни на платната на тунелните тръби.
Последно беше извършено сглобяването на конструкцията за вторичната облицовка – след пробиването на дупки и завинтването на стоманени подложки, конструкцията беше заздравена с пръскан бетон с пластмасови фибри. Цялата структура с площ от 8820 m2 се допълва с топлоизолация и държачи за осветителната система.
Тунел Rasa Ahonmäki е магистрален тунел на магистрала Е18, която свързва Обединеното Кралство/Норвегия/Швеция/Финландия и Русия.