Евро Алианс Инженеринг отпразнува своя 20-годишен юбилей. В присъствието на над 170 гости бяха връчени награди на заслужилите през годините служители и бе разрязана юбилейна торта.
На тържествената вечеря, състояла се в зала Мусала на хотел Хилтън, присъстваха десетки партньори, приятели и служители на икономическата група. Сред гостите бяха проф. д-р инж. Валтер Витке, изпълнителен директор на компанията WBI – Worldwide Engineering, арх. Петър Диков, главен архитект на Софийската община, и инж. д-р Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД.
„Бих искал да изкажа благодарността си към всички партньори и приятели на Евро Алианс Инженеринг за подкрепата, която ни оказаха, както и за доверието, което гласуваха на групата. На членовете на екипа ни благодаря за тяхната лоялност и професионализма им през тези години. Без тях нямаше да сме това, което сме днес“, сподели арх. инж. Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на Евро Алианс Инженеринг.