Пътен тунел "Бургбергтунел"

  • Тунелни конструкции – Нов Австрийски Тунелен Метод
  • Дължина: 306 m
  • Сечение: 130 m2
  • Дейност: Прокопаване и укрепване, Вторична облицовка
Технически данни L = 306 m, Ø = 130 m2
Година 2015