Аварийна галерия за пътен тунел "Шайбенгипфелтунел"

Тунелни конструкции – Нов Австрийски Тунелен Метод

  • Дължина: 1620 m
  • Сечение: 20 m2
  • Дейност: Прокопаване и укрепване
Технически данни L = 1620 m, Ø = 20 m2
Година 2012 - 2014