Противоерозионно укрепване на Алея Първа, град Варна

Основни дейности при реализиране на проекта:

 • Разчистване на терена – линейна дължина на обекта – 1070 метра
 • Вертикални дренажни кладенци – дълбочина на сондажите от 32 до 35 метра с диаметър от 600 мм – 70 бр.
 • Хоризонтални сондажни дренажи – дължина от 24 до 30 метра – 70 бр.
 • Стоманобетонни пилотни конструкции в основата на ската – диаметър 800 мм, дължина 7,50 метра – 1070 бр.
 • Подпорни стоманобетонни стени – височина 7,50 м., дължина 6 м. широчина 0,8 метра – обща дължина – 1070 метра
 • IBO Анкерни конструкции Т76 с дължина 23 м. минаващи през стените   - 722 бр.  Х 23 метра = 16 606 метра
 • Стоманобетонни пилотни конструкции на върха на ската – диаметър 350 и 600 мм
  •    Пилоти ∅ 350 мм. L = 5,00 м. - 385 бр.
  •    Пилоти ∅ 600 мм, L = 8,00 м. – 134 бр.
 • Поставяне и анкериране на двойноусукани мрежи на ската – 28 150 кв.м.
 • Анкери за закрепване на мрежите и укрепване на ската
  • R32N x 6 м – 1900 бр.
  • R25N x 4 м – 2450 бр.
  • R25N x 6 м – 100 бр.
 • Стоманобетонни решетки 180/180 см – 900 бр.
 • Анкери за закрепване на стоманобетонните решетки към ската:
  • R32N x 6 м – 980 бр.
  • R25N x 6 м – 2500 бр.