Мост Ijsell, Германия

Технически данни Дължина 926 m; Тонаж 9.900 т. стомана; Единична маса на елементите 20 - 150 т.
Година 2009-2010