Изграждане на бент чрез стена от сондажно-изливни пилоти обединени с ростверк, ВЕЦ Лисец

  • Разчисване и подравняване на строителната площадка /коритото на реката/;
  • Изграждане на стоманобетонни изливни пилоти Ø 880 mm, L = 5÷9 m, 86 бр;
  • Изграждане на стоманобетонни изливни пилоти Ø 500 mm, L = 4 m, 12 бр;
  • Изграждане на арматурата и кoфража за ростверка;
  • Бетониране на ростверка и декoфриране.