Хидравлични прагове на река Въча

Полагане на правоъгълни габиони с размери 3.00/1.00/1.00 m - Gm;
Полагане на правоъгълни габиони с размери 2.00/1.00/1.00 m - Gm+PVC;
Полагане на правоъгълни габиони с размери 2.00/1.00/1.00 m - Gm;
Полагане па правоъгълни габиони с размери 2.00/1.00/0.50 m - Gm +PVC;
Полагане на правоъгълни габиони с размери 2.00/1.00/0.50 m - Gm;
Общо изпълнени габиони - 366 бр;

Полагане на матраци с размери 3.00/2.00/0.30 m - GM;
Полагане на матраци с размери 3.00/2.00/0.17 m - Zn;
Полагане на матраци с размери 4.00/2.00/0.17 m - Zn;
Общо изпълнени матраци - 304 бр;

Полагане на геотекстил - 3 750 м2;

Полагане на мрежа за покритие на матраците - 1 790 м2;

Изкопни работи за направа канал за отбиване на водата от реката в обхвата на двата хидравлични прага - 10 643 mЗ.