Рибарско пристанище Сарафово

  • 4.995 m3 бетон
  • 259 тона стоманена армировка
  • 10.295 m шпунтови стени (1.417 елемента с дължина от 5,35 – 10,10 m)
  • 684 m подпорни стени
  • 5.386 тетрапода
  • 4.590 m анкери (762 бр.)
  • 49.900 m3 скална маса