Метростанция 8-II, Втори Метро диаметър

Тунелни конструкции – Нов Австрийски Тунелен Метод /Метростанцията се изгради по тунелен способ/
Дейност:  Пробив и укрепване, изолация и вътрешен бетон.

Технически данни Тунел с дължина 108 м.; Профил: 258 кв.м.
Година 2010 - 2011